Bộ trưởng Xây dựng: Người nghèo cũng phải có chỗ ở
Thứ sáu, 04/09/2015, 08:58 AM
'Hiến pháp năm 2013 cũng đã khẳng định quyền có chỗ ở cho người dân, thay vì quyền sở hữu về nhà ở của người dân như Hiến pháp 1992. Đã là người dân thì phải có chỗ ở'.
Trang 1/1 <1>