KHU ĐÔ THỊ ECOPARK

KHU ĐÔ THỊ ECOPARK

: 499.07ha.
: 50 triệu/ m2 đến dưới 70 triệu/ m2
Mô tả: DỰ ÁN KHU ĐÔ THỊ ECOPARK là một trong những dự án khu đô thị có quy mô lớn nhất miền Bắc, dựa trên mối tương quan cân bằng giữa không gian đô thị và môi trường tự nhiên.
Trang 1/1 <1>
 Công cụ tìm kiếm dự án